Vilkår

Når du lejer fælleshuset gælder følgende vilkår:

Fælleshuset udlejes udelukkende til beboere i Kildeparken, Enøhaven eller Dybsøhaven. Der må ikke holdes ungdomsfester eller lignende i lokalerne. Man kan kun leje det lokale der hører til det område man bor i.

Hvem kan leje/booke lokalet
Beboerne i Kildeparken, Enøhaven eller Dybsøhaven kan leje lokalerne til arrangementer, hvor beboerne selv deltager.
Det kan fx. være fødselsdage, konfirmation, bryllup, sølv- og guldbryllup og andre familiearrangementer samt arrangementer for venner.
Lokalet kan lånes til fælles arrangementer af beboerne.
Lokalet må ikke benyttes til ungdomsfester.

Hvornår kan lokalet lejes/bookes
Lokalet kan lejes/bookes op til et år forud for et arrangement. Der gælder først til mølle princippet.
Dog gælder der ved højtider, som fx påske, Bededag, Kristi Himmelfart, pinse, jul og nytår særlige regler. Her vil der om nødvendigt blive trukket lod blandt de, som ønsker at leje lokalet. Har man lejet lokalet sidste år, og er der flere, der ønsker at leje, kommer man sidst på listen (deltager ikke i lodtrækning). 4 måneder før den ønskede lejedato bliver der trukket lod og lejemålet bekræftet.
Der er ikke begrænsning for, hvor mange gange en beboer kan leje lokalet i løbet af et år.
En lejer af fælleslokalet må ikke genudleje eller udlåne til andre.

Lejen omfatter fælleslokalet, køkken, garderobe samt 2 toiletter. Lys og varme, borde, stole og andet inventar samt service.
Af hensyn til det gode naboskab, skal der udvises respekt og forståelse for evt. støjgener. Kl. 22.00 skal musikken dæmpes og efter kl. 24.00 skal den afbrydes.

Kildeparken må have max. 35 personer og Dybsøhaven må have max. 54 personer.

Skiltningen på parkeringspladserne skal følges, og parkeringsreglerne er gældende.

Du skal selv medbringe følgende:

Salt og peber
Kaffefiltre 1×4
Duge
Karklude
Skuresvampe
Viskestykker
Håndopvaskemiddel
Opvasketabs til opvaskemaskine
Håndklæder
Håndsæbe
Toiletpapir
Skraldeposer/sorte sække

Følgende regler gælder i fælleshuset:

Huset er røgfrit.
Vinduer/døre holdes lukket, når der afspilles musik i fælleshuset.
Vis hensyn til naboerne!
Du forpligter dig til at oplyse om smadret service og inventar, og erstatte dette i forhold til ophængte prisliste
Der må ikke benyttes tape på borde, lofter og vægge.
Der må ikke slås søm i væggene.
Stole og borde må ikke bruges udendørs.

OBS!
Manglende overholdelse af ovenstående regler straffes med tilbageholdelse af depositum samt evt. ekstra regning for ødelagt inventar, ekstra rengøring samt evt. udelukkelse fra retten til at leje lokalerne igen.

Huset rengøres efter følgende plan:

Alle gulve støvsuges og vaskes. Støvsuger + gulvmobber forefindes i ligeledes på toilettet. Gulvvand tømmes i toiletkummen (ikke i håndvaskene eller bedene).

Køkken:

Køleskabe vaskes ind- og udvendigt med sæbevand.
Køleskabe må ikke slukkes. Husk at lukke dørene.
Kogeplader rengøres (inkl. væg og bordplade.)
Bordplader rengøres.
Ovne rengøres ind- og udvendigt.
Kaffemaskiner og kander rengøres.
Opvaskemaskinen tømmes (naturligvis)
Skraldeposer fjernes, og låger tørres af ind- og udvendigt
Affald sorteres efter gældende regler, og smides i de dertil indrettede containere på containerpladsen

Toiletter:

Toiletter og håndvaske rengøres
Spejle pudses
Skraldespande tømmes

Fællesrum:

Borde og stole tørres af og stilles på plads.
Luft godt ud inden du forlader lokalerne
Husk at lukke vinduer og døre

Udendørsarealer:

Cigaretskodder og andet affald opsamles