Indflytning

Overtagelse

Du har ret til at få udleveret din nøgle kl. 12 den første hverdag efter overtagelsesdatoen. Hvis overtagelsesdagen f.eks. er søndag den 1. maj, har du altså først ret til at få udleveret nøglen mandag den 2. maj. Det samme gælder helligdage.

Boligens stand

Når du flytter ind, afhænger boligens stand af, hvad I har aftalt i lejekontrakten. Du kan enten overtage lejligheden istandsat eller uistandsat, dvs. som beset (som du har accepteret, at den ser ud ved overtagelse).

Hvis du overtager boligen istandsat, bør vægge, træværk og lofter være nymalede, gulvene nylakerede, og boligen rengjort.

Hvis du overtager boligen som best, kan det betyde, at den ikke er sat i stand.

Når du modtager boligen

Ifølge lejeloven har du 14 dage til at gøre indsigelse mod fejl og mangler i din nye bolig. Udlejer skal enten sørge for, at fejlene bliver udbedret, eller også skal fejlene skrives ned, og papiret skal gemmes sammen med lejekontrakten. På den måde kommer du ikke til at betale for udbedringen af dem, når du flytter. Du bør derfor starte med at gennemgå din bolig som det første.

Gennemgang af boligen

Når du gennemgår din nye bolig, er det bl.a. en god ide at:

  • kontrollere installationer
  • se efter, om vandhaner drypper eller cisternen løber
  • undersøge, om låsene virker
  • undersøge, om vinduerne og dørene binder eller gaber

Indflytningssyn

Udlejere, der udlejer mere end ét beboelseslejemål, vil være forpligtiget til at holde ind- og fraflytningssyn og udarbejde en skriftlig rapport i forbindelse med disse. Rapporterne skal fungere som dokumentation for lejemålets stand ved henholdsvis ind- og fraflytning, og de er derfor grundlaget for et eventuelt istandsættelseskrav. Konsekvensen ved ikke at have udarbejdet ind- og fraflytningsrapporter er, at udlejer ikke kan gøre istandsættelseskrav gældende mod lejer, uanset om han på anden måde måtte være i stand til at dokumentere forringelsen af lejemålet.

Tag billeder af boligen

Det er en god ide at tage fotos af din bolig, inden du sætter dine møbler op. På den måde er det lettere at huske, hvordan den så ud, når du engang skal flytte.