Husleje & regulering

Depositum

Inden du flytter ind, kan udlejer kræve, at du betaler et depositum. Det kan højst være et beløb, der svarer til 3 måneders husleje.

Depositum er udlejers sikkerhed for, at du senere afleverer boligen i den stand, I har aftalt. Hvis du ikke gør det, kan udlejer bruge pengene eller en del af dem til at bringe boligen i den stand, I har aftalt. Afleverer du boligen, som I har aftalt, skal udlejer betale depositummet tilbage til dig.

Hver gang du får din husleje ændret, vil der ske en tilsvarende ændring i størrelsen af dit depositum. Således bliver depositum ændret, så det altid svarer til 3 måneders husleje.

Reglerne om depositum står i lejelovens § 34 og i almenlejelovens § 46.

Forudbetalt leje

Udlejer kan forlange, at du betaler op til 3 måneders leje forud, foruden den første måneds leje. Den forudbetalte leje er udlejers sikkerhed for at få huslejen ind. Når du har sagt boligen op, kan du bo for den forudbetalte leje op. Du behøver altså ikke betale leje de sidste måneder.

Du skal være opmærksom på, at den forudbetale leje ikke dækker eventuelt aconto, som forsat skal betales

Reglerne om forudbetalt leje står i lejelovens § 34.

Husleje – hvad består den af?

Ud over selve huslejen skal du som regel betale for forbrug af varme, vand og el. Hvis der er en beboerrepræsentation i din ejendom, skal du også betale et gebyr til den. Du kan også skulle betale et opkrævningsgebyr eller andre gebyrer sammen med din husleje, afhængig af ejendommens art og indretning.

 

A conto vand og varme

Du og udlejer kan aftale, at du foruden husleje skal betale for forbrug af vand og/eller varme. Udlejer kan så opkræve en a conto betaling sammen med huslejen. Udlejer kan hver måned opkræve, hvad der svarer til 1/12 af det forventede årsforbrug. Hvis udlejer forventer, at forbruget stiger, kan han varsle en forhøjelse af a conto betalingen.

Når regnskabsåret er slut, skal udlejer aflægge regnskab over for jer lejere. Har du betalt for meget a conto, skal udlejer betale det overskydende tilbage til dig. Du skal have pengene samtidig med den første lejeopkrævning, efter at regnskabet er sendt.

Har du betalt for lidt a conto, skal du betale resten til udlejer. Udlejer kan tidligst opkræve beløbet en måned efter, at regnskabet er sendt ud.

Før du flytter ind

Inden du kan overtage boligen, skal du betale leje og evt. a conto betaling for vand og varme den første måned. Derudover skal du betale depositum og forudbetalt leje, hvis I har aftalt det.

Hvornår skal du betale?

I den periode, du lejer boligen, skal du betale husleje hver måned. Lejen forfalder den 1. i måneden. Er den 1. en lørdag eller en helligdag, forfalder lejen dog først den første hverdag efter den 1. Hvis du betaler senest den 3. hverdag i måneden, er du dog stadig i rette tid.