Fraflytning

Når du vil flytte fra din lejebolig, er der en del regler, du skal være opmærksom på, herunder:

  • hvordan du siger din bolig op
  • hvor lang tid du skal betale leje
  • hvordan du skal aflevere boligen
  • hvad du skal være opmærksom på omkring flyttesyn

Opsigelse

Der er normalt 3 måneders opsigelse på et lejemål. Det betyder, at du skal betale husleje i 3 måneder, efter at du har opsagt din bolig. Dette gælder, uanset om du flytter, inden de 3 måneder er gået. Du kan opsige din lejlighed ved at sende en skriftlig opsigelse til udlejer. Opsigelsen gælder fra den 1. i den følgende måneden, efter at udlejer har modtaget din opsigelse. Du kan ikke ringe og sige din lejlighed op – det skal være skriftligt.

Hvornår skal du flytte?

Du skal som udgangspunkt være ude af din bolig senest 14 dage inden opsigelsesperioden udløber. Der kan dog stå i din lejekontrakt, at du skal være ude og have afleveret alle nøgler på andre vilkår. Det skyldes, at udlejer skal bruge nogle dage til at istandsætte og/eller reparere boligen, inden den nye lejer flytter ind.

Du skal fremvise boligen

I opsigelsesperioden har udlejer brug for din hjælp til at vise boligen frem til mulige nye lejere. Du har derfor pligt til at fremvise boligen til disse.

I nogle tilfælde står der i din lejekontrakt, hvornår du skal fremvise boligen. Hvis det ikke står i din lejekontrakt, siger lejeloven, at du har pligt til at fremvise lejligheden hver anden hverdag i mindst 2 timer.

Det er i din interesse, at udlejer for vist lejligheden frem. Hvis du f.eks gerne vil fraflytte inden opsigelsesperioden udløber, så kan du få din forudbetalte leje tilbage, hvis udlejer kan finde ny lejer. Så det er altid en god idé at være hjælpsom med fremvisninger.

Har du ikke mulighed for at være til stede, kan fremvisningen kun finde sted, hvis du har aftalt med udlejer, at ejendommens vicevært kan deltage i stedet for dig.

Forsyn

Nogle udlejere tilbyder deres lejere et uforpligtende forsyn. Et forsyn kan give dig en ide om, hvilke arbejder udlejer forventer, der skal laves i din bolig. Det er op til dig og skal ske på dit initiativ. Forsynet kan ligge før eller efter din opsigelse.

Udlejer kan ikke altid give dig en komplet beskrivelse af alle arbejder ved forsynet. Du kan altså ikke betragte forsynet som et flyttesyn, men kun som et fingerpeg om de arbejder, der skal udføres, når du flytter.

Flyttesyn

Et flyttesyn kan gennemføres, når du er flyttet fra din bolig. Hele boligen skal være tømt og rengjort.

Ved flyttesynet gennemgår udlejer boligenn. Nogle udlejere benytter flytterapporter i forbindelse med fraflytninger. Når flytterapporten er udfyldt, bør du få en kopi. Du skal skrive under på rapporten. Din underskrift er ikke en accept af, at arbejdet bliver udført for din regning, men en kvittering for, at du har modtaget flytterapporten.

Vær opmærksom på, at udlejer ikke nødvendigvis skal udføre de arbejder, som står i rapporten. I nogle tilfælde – f.eks. hvis din lejlighed skal moderniseres, efter du er flyttet – vil udlejer typisk afregne dig alene på baggrund af tilbud fra håndværkere og ikke på baggrund af egentlige fakturaer.

Når du vil flytte

Reglerne for fraflytning er ikke ens for alle boliger. Hvilke regler, der gælder for dig, afhænger overordnet af to ting:

  1. Hvordan du i sin tid overtog din bolig – nyistandsat eller som beset? Udgangspunktet er, at du altid skal aflevere lejligheden i samme stand, som du selv overtog den i.
  2. Om der er en indvendig vedligeholdelseskonto knyttet til din bolig eller ej?

Svarene på disse spørgsmål står i din lejekontrakt.

Nyistandsat

At skulle aflevere en bolig nyistandsat betyder, at du skal aflevere den nymalet overalt. Det gælder vægge, lofter, karme, gerigter mv.

Gulvene skal også være nybehandlede. Som minimum skal de have en let slibning og en lakering. Hvis gulvene ikke er lakerede, skal den aktuelle behandling foretages, f.eks. oliering. Hvis der er tæpper, så skal de renses eller udskiftes, hvis der er pletter.

Arbejdet skal som udgangspunkt udføres af en, af udlejer, godkendt momsregistreret håndværker. Men der kan være aftalt andet og det vil stå i din lejekontrakt.

Hvis du f.eks har aftalt, at du selv sætter boligen i stand, skal du have godkendt arbejderne af udlejer, for at du kan få dækket udgifterne fra vedligeholdelseskontoen. Du skal have godkendelsen inden, du eller dine momsregistrerede håndværkere går i gang. Vær opmærksom på, at du ikke kan få din egen ’arbejdsløn’ betalt fra vedligeholdelseskontoen. Det er heller ikke sikkert, at der er en vedligeholdelseskonto, og så skal du selv betale. Det skal stå i din lejekontrakt, hvis der er en vedligeholdelseskonto.

Du kan kun komme til at hæfte for udskiftning af inventar, hvis det står specifikt i din lejekontrakt, eller hvis du har misligholdt lejligheden og inventaret. Læs mere længere nede under afsnittet om Misligholdelse.

Som beset

Hvis du har overtaget din bolig som beset, skal du aflevere den i samme stand, som du overtog den.

Hvis du skal aflevere en bolig uden indvendig vedligeholdelse ’som beset’, skal der typisk ikke gøres ret meget i lejligheden. Kun hvis du ikke har vedligeholdt boligen ordentligt, mens du har boet der, skal der gøres noget.

Du skal naturligvis have sørget for at vedligeholde boligen i den tid, du har boet i den.

Udvidet vedligeholdelse

Du kan i lejekontrakten være forpligtet til at vedligeholde andet og mere end maling af vægge og lakering af gulve. Det omtales normalt som en ’udvidet vedligeholdelsespligt’.

Hvis du har udvidet vedligeholdelsespligt, kan du f.eks. hæfte for reparation af dele i lejligheden som et blandingsbatteri, en cisterne, en køkkenbordplade eller lignende. Det samme kan gælde hvidevarer og termoruder.

Når udlejer vurderer, hvor stor en del af udgiften, du skal betale, bør han tage hensyn til, hvor længe du har boet i boligen, og hvor godt du har vedligeholdt tingene.

Misligholdelse

Uanset hvordan du har overtaget din bolig, og hvordan du dermed skal aflevere den, er du forpligtet til at sørge for, at lejligheden bliver vedligeholdt mens du bor der. Du skal passe på det, du lejer. Gør du ikke det, kaldes det misligholdelse. Du hæfter altid som lejer for misligholdelse af boligen.

Misligholdelse er skader i boligen, som skyldes din forkerte brug eller adfærd, mens du har boet der. Det kan f.eks. være, at gulvene ikke er blevet lakeret i tide, og lakken derfor er slidt igennem, og det rå gulv har taget skade. Eller det kan være låger eller døre, der er ridsede eller slået i stykker, eller håndtag og greb, der er knækkede af.

Skader fra husdyr

Det kan også være, at du har haft hund eller kat i boligen, som har lavet skader på gulve, karme og vægge. Du hæfter selv for de skader, dine dyr laver, også selvom det er er tilladt at holde husdyr i ejendommen.